խորան


խորան
խորան

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,8 5,29 19,20 Colophon 1,35 Colophon 2,2
tente, autel, édifice, église

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0972 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. σκηνή, σκήνωμα tentorium, tabernaculum, scena. Վրան, տաղաւար. կազմաց ʼի կտաւոյ կամ ʼի մորթոյ՝ կառուցեալ ʼի բացի որպէս խուղ կամ տուն շարժական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0973 Chronological Sequence: 14c ԽՈՐԱՆԵԼ. Բառ անստոյգ, իբր Խորան կանգնել՝ հարկանել. *Սիւն ամպեղէն եւ հրեղէն ʼի վայր իջանել՝ արկանէր խորանէր խորան լուսեղէն. Վրդն. լս. (ուր վրիպակաւ գրչի կրկնեալ երեւի ձայնս խորան:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺԱՄ — (ու, ու կամ աւ. ուց կամ աց. ուք կամ օք.) NBH 1 0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ὤρα hora. Արմատ ժամանակ բառին. Չափ շարժման արեւու՝ որպէս մասնիկ ամանակի՝ բաղկացեալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՃԵՄ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ʼի Բառէս ճամուկ, (պ. ճամէ, ճամ, այսինքն զգեստ. կամ Աճեցուն ազիմ. ազկըն.) քան թէ ʼի ճեմելոյ. Լուսազգեաց. լուսակիր. լուսեղէն. լուսահրաշ. *Գերազանցեալլուսաճեմ ճառագայթիւք. Անան. եկեղ.: *Ընդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՐԲԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἀγιαστήριον (որ ի սուրբ գիրս թարգմանի սրբութիւն.) sanctuarium, sacrarium, locus et causa sanctificationis ἰερόν sacellum, templum. Բնակարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՀԱՆԱՅԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0968 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c, 14c գ. ἰερατεῖον sacrarium. Տեղի քահանայագործութեան՝ սրբութեան. քաւարան, տաճար. խորան. խորան. սեղան. բեմ. *Առաջի սրբոյն բեմին դնէ զնա յանցս քահանայարանին: Թաղեցին զնա ʼի վկայարանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՊԱՅԱՐԿ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. Ամպով յարկեալ, կամ ծածկեալ ʼի վերուստ, հովանացեալ. որուն ծածքը ամպ է, ամպով պատած. *Ի Սինէական լերինն ամպայարկ խորան հարեալ. Ագաթ.: *Զոր ետես յամպայարկ խորանին. Սարգ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՊԱՆՄԱՆ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա.մ. Նման ամպոյ. ամպի նման, ամպի պէս. *Ամպանման խորան. Սիւն. ժմ.: Ճ. ՟Թ.: *Որոտամ ամպանման. Սկեւռ. աղ.: ԱՄՊԱՆՄԱՆ (2 1042) *Ամպանման հոսեալ զանձրեւ կենաց առ ծարաւիս (մարգարէքն). Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՐ — I. ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանց կարանի. ոչ կարեալ, այլ հիւսեալ. կամ փորանկեալ. եւ անձեռագործ. չկարած, չհուսած. ... *Մերկացուցին զանկար պատմուճան նորա, եւ զանփորտիկն: Արկին վիճակ ʼի վերայ անկար պատմուճանին. զայս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԵՌԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ἁχειροποίητος non manu factus որ եւ ասի առանց ձեռագործի. ոչ գործեալ ձեռամբ. ոչ կազմեալ մարդկային արհեստիւ. *Անձեռագործ խորան, կամ թլփատութիւն. Եբր. ՟Թ. 11:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՎԱՅՐ — ( ) NBH 1 0239 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Իբր Անվայրափակ. *Անվայր քո խորան. Նար. գանձ եկեղ.: Եւ իբր Անշէն. *Թափառեցայ յանվայր վայրին. Յիսուս որդի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.